• Khai Cuộc Diệu Thủ

    Khai Cuộc Diệu Thủ Khai cuộc là giai đoạn mở đẩu của toàn cuộc. Ở trong các kỳ phổ xưa như “Thích tình nhả thú”, “Quất trung bí” củng có ghi chép rất nhiều các loại hình khai cuộc có giá trị. Các loại khai cuộc này đa số đểu mang tính đặc sắc, cáu … Continue reading "Khai Cuộc Diệu Thủ"