• Khai Cuộc Chuyên Chốt

    Khai Cuộc Chuyên Chốt Nước đầu tiên đi là nước tiến chốt 3 hoặc chốt 7 , đây là loại khai cuộc kiêm cả công lẫn thủ, là đấu pháp linh hoạt giữa cương và nhu ( Trung pháo là loại hình thuộc về cương pháp, còn những loại hình khác như : Phi Tượng … Continue reading "Khai Cuộc Chuyên Chốt"