• Khởi Mã Đối Tiến Chốt

    Khởi Mã Đối Tiến Chốt Trong hầu hết các trận đấu cờ tướng, đấu thủ được quyền đi Tiên thường thể hiện ngay ý đố tấn cồng của mình bằng cách triển khai ngay thế trận Đương Đầu Pháo (pháo đầu) và để chống lại, người đi sau có thể tùy theo sở thích và … Continue reading "Khởi Mã Đối Tiến Chốt"

  • Khai Cuộc Chuyên Mã

    Khai Cuộc Chuyên Mã Ngoài các loại khai cuộc Trung Pháo (Pháo đầu), ngày nay còn có các loại khai cuộc thịnh hành khác mà nước đầu tiên là: tiến Chốt (Tiên nhân chỉ lộ, hay còn gọi Tấn tam binh) lên Tượng (Phi Tượng cuộc), lên Mã (Khởi Mã cuộc). Các loại khai cuộc … Continue reading "Khai Cuộc Chuyên Mã"