• Tượng Kỳ Trung Cuộc

    Cẩm Nang Cờ Tướng Trung Cuộc – Tượng Kỳ Trung Cuộc Giai đoạn trung cuộc trong cờ Tướng là giai đoạn nhiều biến hoá và đòi hỏi người chơi phải có sự ứng biến linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể, nhưng chiếu bí vẫn là mục tiêu tối hậu. Tập sách này được … Continue reading "Tượng Kỳ Trung Cuộc"