• Bí quyết công sát

    Bí Quyết Công Sát Trong cuộc cờ, sau giai đoạn khai cuộc vận quân bố trận, đến trung cuộc là giai đoạn tranh đấu cam go và quyết liệt nhất. Ớ giai đoạn này, mỗi bên đều thi thố hết khả năng, thực thi các loại thủ đoạn chiến thuật, bí quyết công sát, nhằm … Continue reading "Bí quyết công sát"