• Pháo Chốt Chuyên Tập

    Pháo Chốt Chuyên Tập Trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy loại sách CỜ TƯỚNG thuộc bộ môn chuyên đề về phần tàn cuộc còn hiếm khuyết, có thể là vì lý do việc nghiên cứu hay là suu tầm phần tài liệu rất khó khăn, nên ít thấy loại sách cờ tàn chuyên môn … Continue reading "Pháo Chốt Chuyên Tập"