• Cờ Tướng Việt Nam

    Cờ Tướng Việt Nam – Quá trình phát triển, Danh kỳ và các nhà vô địch “Cờ Tướng Việt Nam – Quá trình phát triển, Danh kỳ và các nhà vô địch” là tác phẩm tổng hợp về lịch sử cờ tướng Việt Nam do của PGS. TS Lưu Đức Hải biên soạn. Quyển sách … Continue reading "Cờ Tướng Việt Nam"