• Cờ Tướng Tinh Hoa

    Cờ Tướng Tinh Hoa Chúng ta trước khi bước vào học cách dánh cờ, phải hiểu rõ và quyết định các vấn đề liên quan đến bàn cờ, phải nghiên cứu một cách có hệ thống, cũng như chúng ta học các mỏn học khác phải có trinh tự rõ ràng từng bước một, từ … Continue reading "Cờ Tướng Tinh Hoa"

  • Giáo Trình Cờ Tướng

    Giáo Trình Cờ Tướng Cờ Tường là một môn thể thao trí tuệ, có tác dụng phát triển tư duy lôgic, luyện trí thông minh, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp như tính tổ chức kỷ luật, kiên cường, bình tĩnh, tự tin, óc sáng tạo, luyện cách nhìn xa trông rộng, biết phân … Continue reading "Giáo Trình Cờ Tướng"