• Tượng kỳ hậu vệ

    Tượng kỳ hậu vệ Sách cờ tướng là 1 nhu cầu không thể thiếu đối với những người mê cờ. Hầu như trong chúng ta không ai không biết tới những quyển như Quất trung bí, Mai hoa phổ. Hai quyển sách có tuổi thọ hàng trăm năm này là người thầy của biết bao … Continue reading "Tượng kỳ hậu vệ"