• Hỗn Chiến Kỳ Kế

    Hỗn Chiến Kỳ Kế “Hỗn chiến kế” – kế làm hỗn loạn hoặc dùng trong lúc đối phương đang hỗn loạn – một trong 36 kế tranh thiên hạ của các kỳ thủ, tranh hùng của các danh tướng xưa được vận dụng vào nghệ thuật tượng kỳ… Sách được biên soạn gồm 9 phần … Continue reading "Hỗn Chiến Kỳ Kế"