• Tượng Kỳ Tiền Phong

    Tượng Kỳ Tiền Phong Vương Gia Lương người Sơn Đông – Hoàng Huyện (Trung Quốc), là một danh kỳ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Sở trường của ông là chuyên sử dụng Trung Pháo Quá Hà Xe thế công rất mãnh liệt. Vào những năm 1956, 1957 và 1959 khi tham dự các … Continue reading "Tượng Kỳ Tiền Phong"

  • Tinh Anh Kỳ Nghệ

    Tinh Anh Kỳ Nghệ Trong lĩnh vực thi đấu thể thao, để đạt được những thành tích cao các vận động viên cần có nhiều yếu tố kết hợp như quá trình tập luyện nghiêm túc, ứng dụng những kỹ thuật chuyên môn một cách hiệu quả, thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu, … Continue reading "Tinh Anh Kỳ Nghệ"