• Kỹ Xảo Mưu Đoạt Quân

    Kỹ Xảo Mưu Đoạt Quân Song phương khi mới vào cuộc, lực quân tương đương, cuộc diện cân bằng. Qua vận quăn bố trận và vận dụng mưu kế đoạt quân tranh thế, cuộc diện cân bàng bị đả phá, tiến nhập giai đoạn trung cuộc phức tạp và quyết liệt. Lúc này vận. quân … Continue reading "Kỹ Xảo Mưu Đoạt Quân"