• Phép Tiến Công

    Phép Tiến Công Các bạn yêu cờ thân mến ! Tượng kì là môn nghệ thuật cao siêu, là thứ vui tao nhã là môn thể thao trí tuệ, dùng mưu kế, thủ đoạn để giành thắng lợi. Mưu kế thị cố trăm mưu nghìn kế, có âm mưu, dương mưu. Bản chất tượng kì … Continue reading "Phép Tiến Công"