• Ngũ Bát Pháo Đối Bình Phong Mã

    Ngũ Bát Pháo Đối Bình Phong Mã Tác giả Công Sĩ Nhà xuất bản Nxb Phương Đông Số trang Kích thước 13×19 Trọng lượng 240 gram Hình thức bìa Bìa mềm Ngày xuất bản Tháng 02 – Năm 2009