• Tượng Kỳ Tiền Phong

    Tượng Kỳ Tiền Phong Vương Gia Lương người Sơn Đông – Hoàng Huyện (Trung Quốc), là một danh kỳ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Sở trường của ông là chuyên sử dụng Trung Pháo Quá Hà Xe thế công rất mãnh liệt. Vào những năm 1956, 1957 và 1959 khi tham dự các … Continue reading "Tượng Kỳ Tiền Phong"