• Những thế cờ tinh túy

    Những Thế Cờ Tinh Tuý “Những thế cờ tinh túy” đã tập hợp sáu giải thưởng Hội thi cờ thế Trung Quốc lần 2 và giải nhất Hội thi cờ thế Trung Quốc lần 3. Đồng thời sách củng tuyển chọn các tác phẩm đặc sắc của Hội viên Hội cờ thế Trung Quốc và … Continue reading "Những thế cờ tinh túy"