• Phép Phòng Thủ

    Phép Phòng Thủ Phép đánh cờ suy cho cùng là dùng quỷ kế, thủ đoạn bắt Tướng đối phương cởi giáp quy hàng. Ngược lại đối phương củng dùng mưu sâu, kế lạ bắt Tướng của ta phải chết trong cảnh khốn cùng, uất ức. Sinh mệnh của Tướng gắn liền với cuộc đấu trí, … Continue reading "Phép Phòng Thủ"