• Khai Cuộc Chuyên Mã

    Khai Cuộc Chuyên Mã Ngoài các loại khai cuộc Trung Pháo (Pháo đầu), ngày nay còn có các loại khai cuộc thịnh hành khác mà nước đầu tiên là: tiến Chốt (Tiên nhân chỉ lộ, hay còn gọi Tấn tam binh) lên Tượng (Phi Tượng cuộc), lên Mã (Khởi Mã cuộc). Các loại khai cuộc … Continue reading "Khai Cuộc Chuyên Mã"