• Cờ Tướng Tinh Hoa

    Cờ Tướng Tinh Hoa Chúng ta trước khi bước vào học cách dánh cờ, phải hiểu rõ và quyết định các vấn đề liên quan đến bàn cờ, phải nghiên cứu một cách có hệ thống, cũng như chúng ta học các mỏn học khác phải có trinh tự rõ ràng từng bước một, từ … Continue reading "Cờ Tướng Tinh Hoa"

  • Quất Trung Bí Tái Xuất

    Quất Trung Bí Tái Xuất Tìm hiểu về Quất Trung Bí Quất Trung Bí là cuốn sách cờ Tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử cờ Tướng từ cổ chí kim. Từ 400 năm trước người ta đã say mê đọc, nghiên cứu và đến nay vẫn được tìm đọc và nghiên cứu. Trước tiên … Continue reading "Quất Trung Bí Tái Xuất"