• Thư viện cờ tướng

    Một bộ thư viện điện tử về cờ tướng phải nói là rất công phu, được sắp xếp bài bản theo Alpha-Bet Trong đó có nhiều thuật ngữ cổ, nhiều phi đao tiềm tàng … Được sắp xếp và chia ra nhiều phần như . Phần 1 bao gồm hơn 450 File PDF Sách cờ … Continue reading "Thư viện cờ tướng"