• Cờ Tướng Tinh Hoa

    Cờ Tướng Tinh Hoa Chúng ta trước khi bước vào học cách dánh cờ, phải hiểu rõ và quyết định các vấn đề liên quan đến bàn cờ, phải nghiên cứu một cách có hệ thống, cũng như chúng ta học các mỏn học khác phải có trinh tự rõ ràng từng bước một, từ … Continue reading "Cờ Tướng Tinh Hoa"