• Phép Vận Lực Sinh Thế

    Phép Vận Lực Sinh Thế Người chơi cờ hay là người hiểu rõ sức mạnh, cồng dụng, tính năng của quân cờ. Tức là lực. Lúc điều cờ, vận cờ, làm cho quân cờ phát ‘triển hết sức mạnh, công dụng và tính năng ở độ cao nhất. Tức là thế. Gọi chung là phép … Continue reading "Phép Vận Lực Sinh Thế"