• Tàn cuộc phi đao

    Tàn cuộc phi đao Trong một ván đấu, thông thường được chia ra làm ba giai đoạn, trong đó tàn cuộc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vận dụng thế cuộc đó như thế nào để giành được thắng lợi thì các đại kiện tướng trên thế giới, đặc biệt là các kỳ … Continue reading "Tàn cuộc phi đao"

  • Tàn Cuộc Xe Pháo Mã

    Tàn Cuộc Xe Pháo Mã Trong cuộc cờ sau hồi khai cuộc, trung cuộc, sách Cờ tướng tàn cuộc xe pháo mã qua bao nhiêu cảnh sát phạt nhau ác liệt, nên cả hai bên đều sức cùng lực kiệt – Đã thế, tức là vào hồi tàn cuộc – Đến lúc này mỗi bên … Continue reading "Tàn Cuộc Xe Pháo Mã"