• Pháo Chốt Chuyên Tập

    Pháo Chốt Chuyên Tập Trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy loại sách CỜ TƯỚNG thuộc bộ môn chuyên đề về phần tàn cuộc còn hiếm khuyết, có thể là vì lý do việc nghiên cứu hay là suu tầm phần tài liệu rất khó khăn, nên ít thấy loại sách cờ tàn chuyên môn … Continue reading "Pháo Chốt Chuyên Tập"

  • Tàn cuộc phi đao

    Tàn cuộc phi đao Trong một ván đấu, thông thường được chia ra làm ba giai đoạn, trong đó tàn cuộc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vận dụng thế cuộc đó như thế nào để giành được thắng lợi thì các đại kiện tướng trên thế giới, đặc biệt là các kỳ … Continue reading "Tàn cuộc phi đao"