• Tàn cuộc phi đao

    Tàn cuộc phi đao Trong một ván đấu, thông thường được chia ra làm ba giai đoạn, trong đó tàn cuộc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vận dụng thế cuộc đó như thế nào để giành được thắng lợi thì các đại kiện tướng trên thế giới, đặc biệt là các kỳ … Continue reading "Tàn cuộc phi đao"