• Tân Mai Hoa Phổ

    Tân Mai Hoa Phổ Những người biết chơi cờ Tướng ở nước ta không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếng kim cổ là: Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ và Bách cục Tượng kỳ. Bộ ba này là nền tảng căn bản cho mọi người chơi cờ Tướng. Nếu Quất … Continue reading "Tân Mai Hoa Phổ"