• Thao Lược Trí Thắng

    Thao Lược Trí Thắng Cờ tướng được xem là “cuộc chiến tranh thu nhỏ”. Đánh cờ giống như đánh trận, cũng có Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Chốt, đại biểu cho các binh chủng hoặc chức vụ trong quẫn đội thời xưa; bàn cờ đại biểu cho chiến trường, hai quân đối lũy cách … Continue reading "Thao Lược Trí Thắng"