• Tiên Nhân Chỉ Lộ

    Tiên Nhân Chỉ Lộ TIÊN NHÂN CHỈ LỘ (còn được gọi là TIẾN BINH CỤC) là một thế trận khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước (đi tiên) là đẩy Tốt cột 3 hay Tốt cột 7. Đây là nước đi tưởng như rất đơn giản và thụ động khiến cho … Continue reading "Tiên Nhân Chỉ Lộ"