• Tiên Nhân Chỉ Lộ

    Tiên Nhân Chỉ Lộ TIÊN NHÂN CHỈ LỘ (còn được gọi là TIẾN BINH CỤC) là một thế trận khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước (đi tiên) là đẩy Tốt cột 3 hay Tốt cột 7. Đây là nước đi tưởng như rất đơn giản và thụ động khiến cho … Continue reading "Tiên Nhân Chỉ Lộ"

  • Tiên Nhân Chỉ Lộ

    Tiên Nhân Chỉ Lộ Các bạn yêu cờ thân mến ! Rồi đây, khi ngồi vào bàn cờ, bạn sẽ không còn lúng túng là nên khai cuộc như thế nào ? Và lo lắng đối thủ của mình sẽ áp dụng chiến lược gì ? Ta phải đối phó ra sao ? Bạn dung … Continue reading "Tiên Nhân Chỉ Lộ"