• Tượng Kỳ Tiền Phong

    Tượng Kỳ Tiền Phong Vương Gia Lương người Sơn Đông – Hoàng Huyện (Trung Quốc), là một danh kỳ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Sở trường của ông là chuyên sử dụng Trung Pháo Quá Hà Xe thế công rất mãnh liệt. Vào những năm 1956, 1957 và 1959 khi tham dự các … Continue reading "Tượng Kỳ Tiền Phong"

  • Tượng kỳ hậu vệ

    Tượng kỳ hậu vệ Sách cờ tướng là 1 nhu cầu không thể thiếu đối với những người mê cờ. Hầu như trong chúng ta không ai không biết tới những quyển như Quất trung bí, Mai hoa phổ. Hai quyển sách có tuổi thọ hàng trăm năm này là người thầy của biết bao … Continue reading "Tượng kỳ hậu vệ"