• Quất Trung Bí Tái Xuất

    Quất Trung Bí Tái Xuất Tìm hiểu về Quất Trung Bí Quất Trung Bí là cuốn sách cờ Tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử cờ Tướng từ cổ chí kim. Từ 400 năm trước người ta đã say mê đọc, nghiên cứu và đến nay vẫn được tìm đọc và nghiên cứu. Trước tiên … Continue reading "Quất Trung Bí Tái Xuất"