• Vạn Kỳ Thế Chiến

    Vạn Kỳ Thế Chiến Thông thường, một ván đấu cờ tướng chia thành ba giai đoạn: khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc. Trong toàn ván cờ, tàn cuộc có tác dụng xung kích, là giai đoạn quyết chiến giữa hai đối thủ và bước vào cuộc chiến giáp lá cà. Trong cuốn sách Vạn … Continue reading "Vạn Kỳ Thế Chiến"