Danh Thủ đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2 - Sách Cờ Tướng

Lượt xem: 2292

Danh Thủ đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2

Tác giả: Hoàng Minh

Quốc gia: Việt Nam

Người đăng: Công Trí

Xem: 2292    Tải: 7  

Hướng Dẫn Tải File

60 COIN Tải File: Danh Thủ đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2
Phí Tải ~ 6,000 đ

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file Danh Thủ đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đâyDanh Thủ đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2Danh Thủ Đối Cuộc Thực Chiến – Tập 2:
Pháo 2 bình 5 Mã 8 tấn 7
Mã 2 tấn 3 Xe 9 bình 8
Xe 1 bình 2 Tốt 7 tấn 1
Xe 2 tấn 6 Pháo 8 bình 9
Tốt 7 tấn 1 Mã 2 tấn 3
Xe 2 bình 3 Pháo 9 thoái 1
Mã 8 tấn 7 Sĩ 4 tấn 5
Xe 3 bình 4 Tượng 7 tấn 5

Trong bố cục Trung Pháp Quá Hà Xe bình Pháo đổi Xe, chiêu pháp rất thường thấy của bên Đen như sau:
Xe 8 tấn 5, Pháo 8 tấn 2, Tượng 3 tấn 5, Pháo 8 bình 6, Tốt 3 tấn 1, Xe 8 thoái 1, thành thế đối công. Xuất kỳ bất ý, chiếm quyền chủ động cục diện.

Bên phòng ngự có biến hoá mới, đưa ra 1 vấn đề mới cho bên tấn công. Bên Đỏ hoành Xe có thể là vì khống chế tam tuyến lộ cánh phải của bên Đen. Nước cờ này trong lần thi thứ 6 toàn Vận Hội đoàn thể năm 1987 ở Trung Quốc có xuất hiện các công pháp Pháo 5 bình 6 hoặc Pháo 5 bình 7, xem ra Pháo vững chắc hữu hiệu hơn.

Mục Lục:
Phần 1: Trung pháo đối bình phong mã
Phần 2: Trung pháo đối phản cung mã
Phần 3: Trung pháo đối tam bộ hổ
Phần 4: Thuật pháo
Phần 5: Liệt pháo
Phần 6: Tiên nhân chỉ lộ
Phần 7: Phi tượng cục
Phần 8: Các loại khác.