Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế Long Hổ Tranh Bá Hội - Sách Cờ Tướng

Lượt xem: 2228

Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế Long Hổ Tranh Bá Hội

Tác giả: Dương Quang Lân

Quốc gia: Việt Nam

Người đăng: Công Trí

Xem: 2228    Tải: 118  

Hướng Dẫn Tải File

110 COIN Tải File: Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế Long Hổ Tranh Bá Hội
Phí Tải ~ 11,000 đ

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế Long Hổ Tranh Bá Hội
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Kỳ Vương Kỳ Bá Kỳ Đế Long Hổ Tranh Bá Hội
Cờ cao đế thích chấp hai xe
Năm 1954, sau khi kết thúc cuộc tranh giải đấu cờ tướng quốc tế tổ chức tại Hồng Kông Ma Cao, ngẩn nhiên tôi nhận thấy gần đây tại Hồng Kông, Taiwan hay vùng Đông Nam Á đã cho xuất bản khá nhiều quyển kỳ phổ, nhưng lại ít chọn các cuộc đấu cục của Kỳ vương – Kỳ bá – Kỳ đế để xuất bản.

Gần đây tình cờ gặp được giám đốc của nhà xuất bản Gió Mới khi công du tại Hồng Kông, ông có nhờ tôi cố gắn biên soạn một quyển kỳ phổ nhằm cố tạo uy tín với độc giả tại nước nhà.

Vì lý do này, tôi mới có ý định biên soạn một quyển đối cục của các Kỳ vương, Kỳ bá, Kỳ đế và ghi theo từng loại, cốt giúp quý bạn dễ tìm mục tiêu của mình để tham khảo. Đó là nguyên duyên của tôi khi cầm bút biên soạn quyển kỳ phổ hôm nay.

Thuở đầu tôi chỉ muốn chọn những cục của các kỳ vương, kỳ bá, kỳ đế đối chiến để bình luận. Nhưng nhà xuất bản có ý kiến muốn tôi đồng thời đưa ra những tâm đắc của tôi về cách phá đơn, song mã, hầu giúp quý bạn đọc thích lối đi đơn song mã, tìm hiểu được nhiều kinh nghiệm quý báu. Tôi nhận xét : cách phá đơn, song mã, có thể cho một số bạn kỳ nghệ yếu kém hoặc những bạn ưa thích lối đi này nghiên cứu được nhiều tâm đắc, nhằm phát triển kỳ đàn để tăng thêm nhiều kỳ hứng.

Quyển sách này gồm tất cả ba mươi cục đối chiến của các kỳ vương, kỳ bá, kỳ đế, biên soạn tiên hậu, tôi sắp xếp theo sự diễn biến của từng cục thế, độc giả có thể theo thứ tự mà tham khảo sẽ biết ngay sự phát triển và biến thể của nó.

Hy vọng quý vị bạn đọc sẽ trông thấy những sơ sót mà thông cảm và chỉ dạy hộ.

Dương Quan Lân