Bán Sách Cờ Tướng Tài Liệu Cờ Tướng– Nhầm đáp ứng nhu cầu bạn đọc và 1 số bạn cần sách gốc để sưu tầm nay mình bán 1 số đầu sách cờ tướng ( Sách Gốc ) cho anh em cần .

Vì những cuốn sách này xuất bản đã lâu hoặc không còn xuất bản nữa , ngoài thị trường không thể tìm ra nên giá có giao động một chút xíu .

Nhưng theo mình thấy thì nó vẫn rất rẽ hơn là bạn đi photo rất là nhiều .

1. Tinh Hoa Chiến Thuật Thực Dụng Khai Trung Tàn Cuộc ( Trương Cường )2. Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 1 ( Hoàng Đình Hồng – Diệp Khai Nguyên )2. Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 2 ( Hoàng Đình Hồng – Diệp Khai Nguyên )3. Giáo Trình Cờ Tướng ( Trường Đại Học TDTT I )4. Thế Trận Tiên Nhân Chỉ Lộ ( Hoàng Đình Hồng )
Thế Trận Tiên Nhân Chỉ Lộ5. Thế Trận Pháo Đầu Đối Phản Công Mã ( Trần Tấn Mỹ – Phạm Tấn Hòa – Lê Thiên Vị – Quách Anh Tú )6. Phản Cung Mã Chống Pháo Đầu ( Lý Xuân Chung )
Phản Cung Mã chống Pháo đầu7. Thế Trận Bình Phong Mã Hiện Đại ( Trần Tấn Mỹ – Phạm Tấn Hòa – Lê Thiên Vị – Quách Anh Tú )8. Thế Trận Bình Phong Mã Cổ Điển ( Trần Tấn Mỹ – Phạm Tấn Hòa – Lê Thiên Vị – Quách Anh Tú )9. Đương Đầu Pháo Đối Bình Phong Mã ( Đông A Sáng )10. Thế Trận Pháo Đầu Đối Đơn Đề Mã ( Hoàng Đình Hồng )11. Ngũ Lục Pháo Đối Phản Công Mã ( Nguyễn Bá Hùng )12. Nghệ Thuật Tấn Công Và Phòng Thủ ( Kỳ Anh )13. Tiên Nhân Chỉ Lộ ( Đông A Sáng )14. Tấn Mã Cuộc Đối Trung Pháo ( Nguyễn Văn Luận )15. Ngũ Thất Pháo Chốt Tam Đối Phản Cung Mã ( Nguyễn Văn Luận ) Cuốn này nhà xuất bản chỉ in ra có 100 cuốn nên rất là hiếm nhé mọi người.16. Mai Hoa Phổ Tân Giải ( Đông A Sáng )17. Mưu kế tượng kỳ ( Đông A Sáng )
Mưu kế tượng kỳDanh Thủ Đối Cục18. Tuyển Chọn Những Ván Cờ Hay Của Các Quán Quân Trung Quốc ( Dương Quân – Kiết Mai )19. Tinh Hoa Đối Cục Tuyển ( Dương Quân – Kiết Mai )20. Những Ván Cờ Hay Của Các Đại Kiện Tướng Tập 1 ( Dương Điển )20. Những Ván Cờ Hay Của Các Đại Kiện Tướng Tập 2 ( Dương Điển )21. Tinh Anh Kỳ Nghệ ( Hoàng Đình Hồng – Lý Kim Tường )22. 119 Đối Cuộc Danh Tiếng Của Các Đại Sư ( Nguyễn Tường )
119 Đối Cuộc Danh Tiếng Của Các Đại SưDanh Sách Cờ Tướng Tàn Cuộc23. Bí Quyết Nghệ Thuật Chíu Bí ( Lưu Điện Trung – Tế Tân An )24. Những Nước Đi Khéo Léo Trong Cờ Tàn ( Dịch Kỳ )25. Tàn Cuộc Vô Địch Thủ Tập 1 ( Lý Kim Tường )
Cờ Tướng Tàn Cuộc Vô Địch Thủ25. Tàn Cuộc Vô Địch Thủ Tập 2 ( Lý Kim Tường )
Cờ Tướng Tàn Cuộc Vô Địch Thủ26. Pháo Chốt Chuyên Tập ( Hà Hồng Quang )27. Thực Dụng Bí Ẩn Tàn Chiến ( Hà Hồng Quang )28. Những Cạm Bẫy Thường Gặp Trong Cờ Tướng ( Kỳ Anh )29. Cờ Cao Trong Tàn Cuộc ( Phương Trận )Danh Sách Cờ Thế Giang Hồ30. Hồ Nhai Tập ( Chu Hạc Châu )31. Những Ván Cờ Hay Mới Nhất Tập 1 ( Nguyễn Tấn Thọ )31. Những Ván Cờ Hay Mới Nhất Tập 2 ( Nguyễn Tấn Thọ )32. Tượng Kỳ Giang Hồ Tàn Cục Phá Giải ( Hồng Triết )33. 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc (Tập 1) ( Hồng Triết )33. 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc (Tập 2) ( Hồng Triết )34. Cờ Thế Giang Hồ ( Kỳ Anh )
Cờ Thế Giang Hồ


Dự Kiến Qua Tháng Sau Mình Sẽ Tiếp Tục Bán Ra Những Bộ Sách Của Chú Công Sĩ Cho Những Bạn Yêu Mến Bộ Môn Cờ Nói Chung Và Những Bạn Thích Sách Chú Công Sĩ Nói Riêng , Vì Những Cuốn Này Xuất Bản Đã Lâu Và Một Phần Là Chú Công Sĩ Đã Gôm Mua Lại Hết Nên Dường Như Ở Ngoài Không Còn Tìm Ra Nữa .

1. 36 Kế Dùng Xa


2. 36 Kế Dùng Mã


3. 36 Kế Dùng Pháo


4. 36 Kế Dùng Tốt


5. 72 Quyết Tập 1

5. 72 Quyết Tập 2

6. Liệt Pháo Tân Biên 1

6. Liệt Pháo Tân Biên 2

7. Sách Lược Cầu Hòa

8. Kỹ Xảo Mưu Đoạt Quân

9. Bí Quyết Công Sát

10. Tượng Kỳ Bố Cục Tinh Tuyển

11. Xe Pháo Chốt Liên Hoàn Sát Pháp

12. Xe Mã Pháo Chốt Công Thủ Chiến Thuật

13. Khai Cuộc Diệu Thủ

14. Trung Cuộc Diệu Thủ

15. Tàn Cuộc Diệu Thủ

16. Bí Quyết Đổi Quân

17. Pháo Mã Chốt Chiến Pháp Tinh Hoa 1

17. Pháo Mã Chốt Chiến Pháp Tinh Hoa 2

18. Đặc Cấp Đại Sư Đối Cuộc Tinh Tuyển

19. Tượng Kỳ Dân Gian Bài Cuộc

20. Bí Quyết Đột Kích Thủ Thắng

21. Bí Quyết Thí Quân Thủ Thắng


Tinh Hoa Chiến Thuật Thực Dụng Khai Trung Tàn Cuộc, Tinh Hoa Chiến Thuật Thực Dụng, Khai Trung Tàn Cuộc, Tinh Hoa, Chiến Thuật Thực Dụng, Khai, Trung, Tàn Cuộc, Tinh Hoa Chiến Thuật, Thực Dụng Khai, Trung Tàn Cuộc, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 1, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng, Bí Quyết Tập Luyện, Nâng Cao Trình Độ, Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam, Tập 1, Kỹ Thuật, Đánh Cờ Tướng, Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ, Tượng Kỳ, Đề Cao Chỉ Nam, Tập 1, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ. Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 1, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng, Bí Quyết Tập Luyện Nâng, Cao Trình Độ Tượng Kỳ, Đề Cao Chỉ Nam Tập 1, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 2, Kỹ Thuật, Đánh Cờ Tướng, Bí Quyết Tập Luyện Nâng Cao Trình Độ, Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam Tập 2, Kỹ Thuật Đánh Cờ Tướng, Bí Quyết Tập Luyện, Nâng Cao Trình Độ, Tượng Kỳ Đề Cao Chỉ Nam, Tập 2, Giáo Trình Cờ Tướng, Giáo Trình, Cờ Tướng, Giao Trinh Co Tuong, giao trinh co tuong, giáo trình cờ tướng, Thế Trận Tiên Nhân Chỉ Lộ, Thế Trận, Tiên Nhân Chỉ Lộ, Thế Trận Pháo Đầu Đối Phản Công Mã, Phản Cung Mã Chống Pháo Đầu, Thế Trận Bình Phong Mã Hiện Đại, Thế Trận Bình Phong Mã Cổ Điển, Đương Đầu Pháo Đối Bình Phong Mã, Thế Trận Pháo Đầu Đối Đơn Đề Mã, Ngũ Lục Pháo Đối Phản Công Mã, Nghệ Thuật Tấn Công Và Phòng Thủ, Tiên Nhân Chỉ Lộ, Tấn Mã Cuộc Đối Trung Pháo, Ngũ Thất Pháo Chốt Tam Đối Phản Cung Mã, Mai Hoa Phổ Tân Giải, Mưu kế tượng kỳ, Danh Thủ Đối Cục, Tuyển Chọn Những Ván Cờ Hay Của Các Quán Quân Trung Quốc, Tinh Hoa Đối Cục Tuyển, Những Ván Cờ Hay Của Các Đại Kiện Tướng Tập 1, Những Ván Cờ Hay Của Các Đại Kiện Tướng Tập 2, Tinh Anh Kỳ Nghệ, 119 Đối Cuộc Danh Tiếng Của Các Đại Sư, Cờ Tướng Tàn Cuộc,Bí Quyết Nghệ Thuật Chíu Bí, Những Nước Đi Khéo Léo Trong Cờ Tàn, Tàn Cuộc Vô Địch Thủ Tập 1, Tàn Cuộc Vô Địch Thủ Tập 2, Pháo Chốt Chuyên Tập, Thực Dụng Bí Ẩn Tàn Chiến, Những Cạm Bẫy Thường Gặp Trong Cờ Tướng, Cờ Cao Trong Tàn Cuộc, Cờ Thế Giang Hồ, Hồ Nhai Tập, Những Ván Cờ Hay Mới Nhất Tập 1, Những Ván Cờ Hay Mới Nhất Tập 2, Tượng Kỳ Giang Hồ Tàn Cục Phá Giải, 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc Tập 1, 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc Tập 2, 36 Kế Dùng Xa, 36 Kế Dùng Mã, 36 Kế Dùng Pháo, 36 Kế Dùng Tốt ,72 Quyết Tập 1, 72 Quyết Tập 2, Liệt Pháo Tân Biên 1, Liệt Pháo Tân Biên 2, Sách Lược Cầu Hòa, Kỹ Xảo Mưu Đoạt Quân, Bí Quyết Công Sát, Tượng Kỳ Bố Cục Tinh Tuyển, Xe Pháo Chốt Liên Hoàn Sát Pháp, Xe Mã Pháo Chốt Công Thủ Chiến Thuật, Khai Cuộc Diệu Thủ, Trung Cuộc Diệu Thủ, Tàn Cuộc Diệu Thủ, Bí Quyết Đổi Quân, Pháo Mã Chốt Chiến Pháp Tinh Hoa 1, Pháo Mã Chốt Chiến Pháp Tinh Hoa 2, Đặc Cấp Đại Sư Đối Cuộc Tinh Tuyển, Tượng Kỳ Dân Gian Bài Cuộc, Bí Quyết Đột Kích Thủ Thắng, Bí Quyết Thí Quân Thủ Thắng,